วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวการเมือง
https://youtu.be/pUwDpVE40VY?si=DlOHcHOPY8FhwNFI
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
 >เห็นด้วยกับโครงการแลนด์บริดจ์  แต่
    "ไม่เห็นด้วยกับโครงการกู้เงินดิจิทัลวอลเล็ต
ห้าแสนล้าน" เพราะจะสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทย
        .................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
      จะตามดูโครงการต่างๆของ
รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ริเริ่มดำเนินการมาแล้วยังไม่แล้วเสร็จและนายกเศรษฐา ทวีสิน ได้นำมาสานต่อ เช่น โครงการแลนด์บริดจ์ ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทยโดยรวม และรายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน" 
จะติดตามโครงการต่างๆของรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ริเริ่มและดำเนินการมาแลัวหลายโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ รัฐบาลเศรษฐา
 ทวีสิน ต้องนำมาสานต่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป.
       ......................
    >รัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการบริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง โครงการของรัฐบาลชุดก่อนๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนโดยรวมรัฐบาลปัจจุบันต้องนำมาสานต่อเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนคนไทย
.................................
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
ผลิตและดำเนินรายการโดย 
   (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
*ผู้สื่อข่าวอาวุโสหนังสือพิมพ์
ทันใจนิวส์ Inside TV
* ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุบรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794 หรือโทร 02-561-4502 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
       .....................
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ