วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
#เพชรบูรณ์#วันที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เพื่อเข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนน(งานเกรดบดอัด)ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน 5 สายทาง รวมระยะทาง 10,500 เมตร ตามแผนงานการพัฒนาด้านเส้นทางการคมนาคมในท้องถิ่นที่มีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ใช้เส้นทาง ทั้งในด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาด และส่งเสริมให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าสู่ชุมชน โดยเฉพาะการเดินทางที่รวดเร็วยามเจ็บป่วยหรือการเดินทางไป-กลับโรงเรียนของเด็กๆ รวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนเป็นหลักสำคัญ สืบเนื่องมาจากถนนสายนี้สภาพเดิมเป็นถนนลูกรัง ผิวทางขรุขระ ทำให้การสัญจรไปมาของประชาชนลำบาก และได้รับความเดือดร้อน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง จึงได้ประสานงานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเข้าดำเนินการบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ 

ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรกล.
            สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ