วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
       ป.ป.ช. ชุมพร  ตรวจสอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง งบ 345 ล้าน เพิ่งเสร็จพังแล้ว 
      วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายประกอบ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โดยมีนายอำเภอละแม (นายสุนทร จอมเมือง) ผู้แทนสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชุมพร และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอละแม ร่วมสังเกตการณ์การลงพื้นที่ขอทราบข้อเท็จจริงโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองละแมตอนล่าง ตามที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ facebook fanpage “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” เกี่ยวกับการงานก่อสร้างและการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้โครงการฯ ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14

     ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ชี้แจงตามประเด็นที่ปรากฏในสื่อออนไลน์ ว่า สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวรูปแบบงานดำเนินการเอง มีระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2563 – 2566 วงเงินงบประมาณ 345,000,000 บาท (พ.ศ. 2563 งบประมาณ 100 ล้านบาท / พ.ศ. 2564 งบประมาณ 80 ล้านบาท / พ.ศ. 2565 งบประมาณ 80 ล้านบาท / พ.ศ. 2565 งบประมาณ 85 ล้านบาท) และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อเดือนกันยายน 2566 โดยสาเหตุที่กล่องตาข่าย Gabions ฉีกขาดส่งผลให้ตลิ่งเรียงหินพังถล่มนั้น เกิดจากในช่วงเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เกิดอุทกภัยตามประกาศจังหวัดชุมพรเรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารภัย / เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอละแม ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นทรายส่งผลให้น้ำเซาะตลิ่งพังกล่องตาข่าย Gabions ฉีกขาดเกิดความเสียหาย ส่วนราคากล่อง Gabions ขนาด 2.00 x 1.00 x 0.50 ม. พร้อมบรรจุหินและติดตั้ง ราคา 2,885.88 บาท/กล่อง และราคากล่อง Mattress ขนาด 3.00 x 2.00 x 0.30 ม. พร้อมบรรจุหินและติดตั้ง 5,524.58 บาท/กล่อง และราคาเสาไฟโซล่าเซลล์ พร้อมฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้ง ราคา 31,765.00 บาท/ต้น ส่วนการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเป็นการซื้อเพื่อใช้ในการทำงานของทุกฝ่ายงานตามระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 ปี อาทิ งานวิศวกรรม งานธุรการ งานพัสดุ เป็นต้น     

     ทั้งนี้ กรมชลประทานได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแล้ว และจากการลงพื้นที่ตรวจสอบและทราบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร จะรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย และติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มค่าต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ