วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. พระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบท 
งบประมาณ 49 ล้าน ซ่อม 3 เดือนพัง
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายปริญญา วิกุลศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่ หลังจากได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตจาก ศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center) หรือ ศูนย์ CDC กรณีเพจ “ชมรม STRONG ต้านทุจริตภาคกลาง” เปิดเผยว่า โครงการ ก่อสร้างถนนสาย อย.3011 แยกทางหลวงหมายเลข 347 - บ้านโคก ต.บ้านแป้ง อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พบหลังจากก่อสร้างถนนมีรอยแตกตลอดแนวการก่อสร้าง 
.
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กรมทางหลวงชนบท ได้จัดทำโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทเนื่องจากถนนเดิมเสียหายจากอุทกภัย จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 49,920,000 บาท กับบริษัท อริยสิน ผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ด้วยวิธีปรับปรุงโครงสร้างชั้นรองพื้นทางและชั้นรองพื้นไหล่ทาง ความลึก 0.20 เมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 8.80 เมตร ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เป็นชั้นที่ 1 และทำพื้นหนา 0.20 เมตร โดยนำพื้นทางเดิมกลับมาใช้ใหม่ 75% และเสริมหินคลุกใหม่ 25% ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% เป็นชั้นที่ 2 รวมแล้วมีความหนา 0.40 เมตร ในอีก 3 เดือนต่อมาหลังจากงานซ่อมถนนเสร็จพบรอยแตกยาวประมาณ 300 เมตร ความลึกประมาณ 60 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร
กรมทางหลวงชนบท ได้อธิบายถึงสาเหตุของรอยแตกดังกล่าวว่า เกิดจาก 2 สาเหตุ ดังนี้
1. สภาพดินใต้พื้นถนนเป็นดินอ่อน
2. มีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่ง
ในเบื้องต้นกรมทางหลวงชนบท จะแก้ไขปัญหาโดยประสานให้ผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขรอยร้าว เพราะยังอยู่ในระยะเวลาประกันสัญญา  สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แนะนำให้กรมทางหลวงชนบท ติดตั้งป้ายเตือนในบริเวณดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุ และแนะนำให้กรมทางหลวงชนบท หามาตรการแก้ไขปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งในเส้นทางดังกล่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ