วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ลพบุรี ประชุมรับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางการแก้ไขให้กับชาวตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี
วันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ วัดอัมพุมัญญาราม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์  จังหวัดลพบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด กับส่วนราชการระดับท้องถิ่น ท้องที่ ทั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหาของชาวตำบลห้วยใหญ่ และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง พร้อมทั้งหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมี นายสุทัศน์ นันโท นายอำเภอสระโบสถ์  พร้อมด้วย นายวินัย แป้นซื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งท่าช้าง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

สำหรับประเด็นปัญหาสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ ๆ เสนอให้ส่วนราชการระดับจังหวัดดำเนินการ ประกอบด้วย ประเด็นปัญหาในเรื่องถนนลาดยาง ที่ถูกน้ำท่วมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรไม่สะดวกและก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในพื้นที่ ตำบลทุ่งท่าช้าง  ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลตำบลสระโบสถ์ นอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องน้ำกัดเซาะตลิ่ง และฝายน้ำมีสภาพ ตื้นเขินจากการทับถมของดินตะกอนไม่ สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มศักยภาพเกิดการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับฟังปัญหาดังกล่าวและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขและติดตามผลเพื่อคลายความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ