วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ทีมศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 และ ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ชั้น 5 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี 









สนับสนุนโดย



                                           

รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ