วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 27 ธันวาคม 2566 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พร้อมด้วย กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน จัดโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยง ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามช่วงวัย ให้กับประชาชน ณ ตลาดเสรีหลังโรงพยาบาล
   สนับสนุนโดย


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ