วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ป.ป.ส. ติดอาวุธทางปัญญา จัดอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวน 
รับมือการค้ายาเสพติดรูปแบบใหม่
วันที่ 12 ธันวาคม 2566 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน (จสส.) รุ่นที่ 23 ซึ่งจะจัดอบรมในระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2566 – 12 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยาเสพติดจาก กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพภาคที่ 1 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรมศุลกากร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมจำนวน 40 ราย ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์คกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ กล่าวในการเปิดฝึกอบรมว่า การฝึกอบรม จสส. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญ ในการสืบสวน ขยายผล การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยเฉพาะในปัจจุบัน ที่กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดเป็นรูปแบบเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ และมีการใช้เทคโนโลยีในการอำพรางการติดต่อสื่อสาร มีการใช้การฟอกเงิน และใช้บัญชีม้าในการทำธุรกรรมแทน เพื่อให้ยากต่อการสืบสวนถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลัง การจัดอบรมนึ้จึงมีหัวข้อวิชาเน้นสร้างความเชี่ยวชาญใน การสืบสวนออนไลน์ การสืบสวนการเงิน และการเก็บรวมรวมพยานหลักฐานทางดิจิทัล ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสืบสวนสอบสวน

 สำหรับการอบรมปีนี้ เราได้เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนปฏิบัติการ Quick win ของรัฐบาล สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่คุมเข้มพิเศษ ตามมาตรา 5(10) มาเข้าร่วมด้วย 
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีเป้าหมายในการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้ได้ภายใน 1 ปี  เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจึงจำเป็นต้องมีศักยภาพทั้งในด้านปัญญา และยุทธวิธี เพื่อเป็นอาวุธในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดในปัจจุบัน
ซึ่งนอกจากเทคนิคการสืบสวนทางออนไลน์ และการเงิน ที่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเท่าทันเครือข่ายอาชญากรแล้ว การฝึกทางยุทธวิธีสำหรับติดตาม ตรวจค้น จู่โจมคนร้ายยาเสพติด จากคณะครูฝึกยุทธวิธีจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความแม่นยำในการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่ สามารถรับมือกับการค้ายาเสพติดรูปแบบใหม่ ๆ ในปัจจุบันได้ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งต้องขอขอบคุณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำหรับวิทยากรที่เชี่ยวชาญรวมถึงสถานที่ฝึกอบรม รวมถึงขอขอบคุณคุณวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าฝึกอบรมในครั้งนี้” พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ รักษาการ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าว
หนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ