วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/สภาวัฒนธรรม ส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ร่วมกับ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 14 ธ,ค, 66 นายกฤษฎา ประดิษฐ์กุล นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ได้มอบหมายให้ นางสาววิไลลักษณ์ อุณยะวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เปิดการประชุม ครั้งที่ 3/2566 โดยนายชัยยา ศรีด้วง เลขานุการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธ,ค, 66 และวันจันทร์ที่ 1 ม,ค, 67 ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง การแสดงของเด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไปและตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการสืบสานดำรงวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจของประชาชนเป็นการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยวของชาวบ้านโป่ง นอกจากนี้ในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงสถานะการเงินการบัญชี รายงานผลการเข้าร่วมประเพณีลอยกระทง โครงการส่งเสริมอาชีพและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/66 สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่ออนาคตลูกหลานของชาติต่อไป / ที่ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื้นที่สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ สภท. จัดประชุมสัญจรประจำเดือนครั้งที่ 4/2566 พร้อมร่วมงาน "อัญเชิญพระสยามเทวาธิราชขึ้นบนบุษบก" ในพื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ