วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด พัฒนาคุณภาพชีวิต ในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว อย่างยั่งยืน อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 14 ธ,ค, 66 นายไกรธวัช ทินโสม ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ของบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมกันตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยมีนายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการ บริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด น,ส,พรศิริ บัวผ่อง ธุรการชุมชนสัมพันธ์ ต้อนรับ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่บริษัท กล่าวชี้แจงผลการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและแก้ไขนำเสนอต่อคณะกรรมการ แนวทางการปฏิบัติเสริมความรู้ความเข้าใจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งในการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและคืนทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ในการนี้คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะการดำเนินงานและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ครบถ้วนรอบด้านมากที่สุด ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน เป็นเมืองน่าอยู่ มีอาจารย์รัตนา รัตนพรสุข พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุม / ที่ ห้องประชุมฮอร์ส แฟมิลี่ ต,ปากแรต อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ