วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. สอบวุ่น ”เทศบาลกินไผ่“ เทศบาลต้นเรื่อง แจงละเอียดยิบ ชี้เข้าใจคลาดเคลื่อน
          เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 นายพิศิษฐ์ พัฒนกิจจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีได้รับแจ้งข้อมูลจาก Facebook Page ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่ข่าว "เทศบาลกินไผ่ ตัดไม้ไผ่ใช้งานลอยกระทง เทศบาลตำบลไทรโยค กาญจนบุรี ใช้รถใช้คนเทศบาลไปตัด เสร็จแล้วเอาชื่อชาวบ้านทำเบิกค่าตัดไผ่ 60 ลำ" 
           จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้รับทราบข้อมูลว่าเทศบาลตำบลไทรโยคได้จัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2565 และได้มีการจัดซื้อไม้ไผ่จากบุคคลธรรมดา จำนวน 60 ลำ ในราคา 3,000 บาท เพื่อใช้ในงานประเพณีดังกล่าว แต่เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อไม้ไผ่มีจำนวนจำกัด และไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้จัดงานประเพณี จึงได้ขอรับการสนับสนุนไม้ไผ่จากหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติม 
           นอกจากนี้ ยังได้มีการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเปรียบเทียบตามภาพถ่ายตามที่ปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นสถานที่เดียวกันและเป็นสถานที่ที่เทศบาลตำบลไทรโยคไปขอรับการสนับสนุนไม้ไผ่ตามที่เทศบาลไทรโยคให้ข้อมูลจริง มิใช่สถานที่ที่เทศบาลตำบลไทรโยคไปดำเนินการตัดไม้ไผ่เองแต่อย่างใด

..............................................................................

“ ซื่อสัตย์  เป็นธรรม  มืออาชีพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้“
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ