วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
"สมาคมชาวเพชรบุรี" มอบทุนนักศึกษาการพยาบาล(ทุนต่อเนื่อง)จำนวน 18 ทุน 
วันที่  9 ธันวาคม 2566 (ก่อนงานวิ่ง เพชรบุรีมาราธอน ครั้งที่ 2 หาดเจ้าสําราญ) 
    นายยุทธนา หยิมการุณ นายกสมาคมชาวเพชรบุรี มอบหมายให้ นายวรวุฒิ วิบูลย์ศิริชัย 
อุปนายกสมาคมชาวเพชรบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาการพยาบาล(มอบทุนต่อเนื่อง) จำนวน 18 ทุนๆละ 15,000 บาท ณ ที่ทําการสมาคมชาวเพชรบุรี./

#สมาคมชาวเพชรบุรี
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ