วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ราชบุรี/การประชุมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี 
เมื่อวันที่ 15 ธ,ค, 66 นายหมวดตรีประสาท กุลเรือง ผู้นำชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง(คพรฟ,)ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อในการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชุมชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง วัตถุประสงค์ดำเนินการสร้างวิสาหกิจชุมชน ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ จึงได้จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านได้นำผลิตภัณฑ์หลากหลาย จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาจำหน่ายจะสร้างรายได้เสริม ให้กับคนในชุมชน โดยมีนางกมลา แผนดี ครู กศน,ตำบล สกร,อำเภอบ้านโป่ง ได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้ได้มีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ได้ให้ความสนใจมาลงทะเบียนสมัครสมาชิกวิสาหกิจชุมชน เพื่อฝึกอบรมอาชีพสร้างอาชีพสร้างรายได้ อย่างถาวร ซึ่งได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 มีนายอาคม ชมหอม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเอง ของครอบครัว ทั้งนี้ สท,ภูดิศ อภิกุลวณิชย์ มาร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนต่อไป / ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ชุมชนโรงธูป เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง จ,ราชบุรี / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ