วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี/กิ่งกาชาดบ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุเกิน 100 ปี และเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลกระจับ อ,บ้านโป่ง จ,ราชบุรี
 เมื่อวันที่ 13 ธ,ค, 66 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอบ้านโป่ง พร้อมด้วย นางทิพญ์ศจี หอมเย็นใจ นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโป่ง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ และตอบสนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โดยมีนายมนัส ใจเจน นายกเทศมนตรีตำบลกระจับ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลกระจับ ซึ่งทางเทศบาลได้ร่วมกับแกนนำชุมชนและเครือข่ายด้านสุขภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นายภูวดล ภูริเอกฑัต กำนันตำบลหนองอ้อ นายชาญชนะ คนใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลหนองอ้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ หมู่ที่ 9,10,15 ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง ในการนี้ได้เยี่ยม นางลา บ่อแก้ว อายุ 104 ปี นางน้อย ใจมั่น อายุ 102 ปี และนางเกิด กิมอิ่ม อายุ 104 ปี ทั้งนี้นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ พร้อมนางทิพญ์ศจี หอมเย็นใจ นายกกิ่งชาด ได้ร่วมกันมอบของใช้ในการดำรงชีพเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุและครอบครัว เป็นการสร้างคุณค่าทางสุขภาพจิตของผู้สูงอายุดีขึ้น / อมร สบัดปากกา หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ จังหวัดราชบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ