วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. สงขลา TAC TEAM เยาวชน
เสริมสร้างองค์ความรู้ สู้ทุจริตประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมบรรยายให้ความรู้ประเด็นความเสี่ยงการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ และจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ( WORKSHOP) ในหัวข้อ “จากผืนป่าสู่ท้องทะเล วิถีชีวิต ธุรกิจ และคอร์รัปชั่น” ให้กับนักศึกษาชมรม STRONG มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา ภายใต้กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื่นที่เสี่ยงต่อการทุจริตแผนงานเชื่อมโยงเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อต้านและลดทุจริตในพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตภายใต้โครงการต้านและลดทุจริตด้วยกลไกสหยุทธเฉพาะกรณีพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (STRONG: Together against Corruption-TaC) โดยสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการ
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเยาวชนต่อประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการสร้างเครือข่ายและการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นกลุ่มเยาวชนแกนนำ ร่วมจับตาและแจ้งเบาะแส ( WATCH and VOICE) ต่อไป
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ