วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
ป.ป.ช. สงขลา รับเป็นเจ้าภาพหารือประชุมคืบหน้า อความเรียม (หอยสังข์) 
  
  วันที่ 18 ธันวาคม 2566  เวลา  13.30 – 15.30 น. นายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา จัดประชุมหารือการกำหนดแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค9  สตง.ภูมิภาคที่ 15 สตง.จังหวัดสงขลา อบจ.สงขลา เทศบาลตำบลพะวง หอการค้าจังหวัดสงขลา ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ตัวแทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการและเดินหน้าต่อของโครงการอควาเรียมหอยสังข์ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างกว่า 15 ปีสูญเสียงบประมาณไปกว่า 1400 ล้านบาท  
  
 นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่า โครงการดังกล่าวสร้างความเป็นกังวลให้กับชาวสงขลาอย่างมาก อีกทั้งเกิดประเด็นคำถามจากสังคมตลอดระยะเวลาสิบปีว่า เพราะเหตุใด ?  จึงไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องร่วมกับขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการดำเนินการต่อให้ได้  ขณะที่ตัวแทนภาคประชาชน ยืนยันว่าโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้  

ทางด้าน นายวิทวัต ปัญจมะวัต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จนั้น จำเป็นต้องรอการยืนยันจากสำนักงาน ป.ป.ช. ก่อนว่า ส่วนใดของโครงการดำเนินการต่อไปได้บ้าง จึงจะสามารถขับเคลื่อนโครงการต่อไปได้ โดยจะเป็นในรูปแบบใดนั้น อยากให้ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาพิจารณ์เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไป ขณะที่นาย วรวุฒิ ดำขำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวินัยและจริยธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ได้มีการว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเข้ามาเพื่อประเมินราคาความเสียหายอาคารที่ทิ้งร้าง หากจะต้องบูรณาต่อจำเป็นต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 580 ล้านบาท โดยได้รายงานไปยัง กระทรวงศึกษาธิการเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้เพื่อดำเนินการต่อไป  

ขณะที่นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา และนางสาวดารณี ทองประชุมผู้อำนวยการศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จนั้น จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจนว่า มีเป้าหมายอย่างไร หากเป็นเพื่อการท่องเที่ยว การเปิดโอกาสให้หน่วยงานเอกชนเข้ามาบริหาร สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาได้ ทางด้านดร. กาญจน์ เพียรเจริญ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ กล่าวเสริมว่า ลักษณะทางกายภาพของอควาเรียม มีความโดดเด่น สามารถสร้างสุนทรียภาพ และเป็นจุดดึงดูนักท่องเที่ยวได้ แต่การเดินหน้าต่อควรตรวจสอบความเป็นไปได้ของด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ว่าโครงสร้างเดิมที่มีอยู่นั้นสามารถพัฒนาต่อได้มากน้อยแค่ไหน 

ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า หากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าต่อไปได้หรือไม่  

ทั้งนี้ สำนักงานป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา จะดำเนินการจัดประชุมหารือการกำหนดแนวทางอีกครั้ง หลังจากได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อความชัดเจน ในการร่วมกันกำหนดแนวทางการดำเนินการและการพัฒนาโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียมหอยสังข์) ต่อไป

ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ