วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
2 บิ๊ก "อธิบดี ผู้ว่าฯ" ทึ่งบริษัทคนไทย ผลิตโครงสร้างบานระบายประตูน้ำแรงดันสูงคุณภาพเยี่ยม ราคาประหยัด
   นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 พร้อมกับ นายทรงพล ทิมาศาสตร์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี และนายเฉลิม ขุนเอียด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกระบวนการผลิตโครงสร้างบานระบายประตูน้ำแรงดันสูง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบชลประทาน ณ บริษัท USE FLO- LINE จำกัด ตั้งอยู่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันระบบชลประทานสำคัญยิ่งในกระบวนการผลิต ซึ่งมีภาคเกษตรกรรมเป็นหัวใจสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระบบชลประทานซึ่งเป็นแหล่งที่มาให้ได้น้ำ หรือเพื่อเก็บกัก รักษา ควบคุมการส่งระบายน้ำ หรือแบ่งน้ำเพื่อเกษตรกรรม การพลังงาน หรือสาธารณูปโภค ตลอดจนการป้องกันความเสียหายอันเกิดจากน้ำ รวมถึงการคมนาคมทางน้ำด้วย และจากที่คนไทยสามารถผลิตโครงสร้างบานระบายประตูน้ำแรงดันสูง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในระบบชลประทาน ที่มีคุณภาพดี ในราคาประหยัด จึงเป็นสิ่งน่าชื่นชมยิ่ง และสามารถลดการนำเข้าอุปกรณ์ด้านนี้จากต่างประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งสามารถสร้างงาน เสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างดียิ่ง ซึ่งภาคส่วนต่าง ๆ สามารถใช้อุปกรณ์ด้านชลประทานที่มีคุณภาพสูงในราคาประหยัดได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการนำโครงสร้างที่ผลิตจาก บริษัทฯนี้ไปติดตั้งในทุกภาคของประเทศ อาทิ ประตูระบายน้ำปลายคลองน้ำหลาก บางบาล-บางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการประตูระบายน้ำบ้านอ่าวโหนด อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการอ่างเก็บน้ำดอยงู อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ประตูน้ำชี เขื่อนธาตุน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  โครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
  นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า นอกจากการผลิตโครงสร้างด้านชลประทานที่มีคุณภาพแล้ว ทางบริษัทยังจัดให้มีห้องปฏิบัติการส่วนชุดฝึกด้านการศึกษาระบบควบคุมอัตโนมัติที่ทันสมัย ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในระหว่างเรียนด้วย ซึ่งจะทำให้นักศึกษาปฏิบัติงานได้จริงและเมื่อจบการศึกษาสามารถทำงานได้ทันที
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ