วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
เพชรบูรณ์#เปิดงานปีใหม่ม้งประจำปี2567วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเข็กน้อย
 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์  รักหาญ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วม "งานปีใหม่ม้ง ประจำปี 2567" ของพี่น้องชาวม้ง ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 21 ธันวาคมนี้ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของชาวม้ง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเขาค้อและจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจะจัดขึ้นหลังจากผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยว รวมถึงเฉลิมฉลองถึงความสำเร็จในการเพาะปลูกของแต่ละปี ซึ่งในกิจกรรมนั้น มีทั้งการบูชาผีฟ้า ผีป่า ผีบ้าน ที่จะให้ความคุ้มครองและดูแลความสุขตลอดทั้งปี และการแสดง การละเล่นพื้นบ้านของชาวม้ง รวมถึงการโยนลูกช่วง โดยมีนายกฤษณ์  คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอำเภอเขาค้อ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม เป็นจำนวน 100,000 บาท.
     สุรพล ก้องเพชรศักคิ์ ที่ปรึกษา สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย-สภท. 
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ