วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน วันที่ 13 ธันวาคม 2566 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจภายใน  ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี ในการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เยี่ยมสำรวจภายในมีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการเยี่ยมสำรวจภายใน โดยการนำมาตรฐาน HA ฉบับล่าสุดลงสู่การปฏิบัติตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินตนเอง สามารถจับประเด็นสำคัญและวางแผนการเยี่ยมได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถวิเคราะห์ระบบต่างๆ ภายในโรงพยาบาลเพื่อสื่อสารข้อมูลและเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานและทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และท้ายที่สุดผลลัพธ์ดังกล่าวจะส่งผลให้เราส่งมอบบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลคือ เป็นโรงพยาบาลที่เป็ดเลิศเพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
--------------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดย


                                           

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ