วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ในงานกาชาด 2566 ครบรอบ 100 ปี
 #กาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาด
#ร้านพึ่งพา #แบ่งปันพอเพียงยั่งยืน
#งานกาชาด #กาชาด2566
#กิจกรรมตักไข่ ณ สวนลุมพินี เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 8-18 ธ.ค.2566 จัดเต็ม 11 วัน กับกิจกรรมความมากมาย ชอปสินค้า ทำบุญและลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยกันนะคะ

:

คุณสายสม วงศาสุลักษณ์กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอาสา เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับศิลปินวง #BerryBerry.Trainee ใบเตย - มนสิชา ยกทอง,นีน่า - นพธีรา กุญแจทอง,เบบี๋-วรณัน พลยุทธภูมิ,บลายธ์ - ณัฏฐ์รัญศา ศิริลาภวิบูรณ์  ศิลปินคนรุ่นใหม่ในฐานะตัวแทนจากค่าย #IdolExchange ที่มาร่วมกิจกรรมการกุศลกับร้านเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย  ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๖ “๑๐๐ ปี กาชาด … รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้” ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๘ ธ.ค.  เวลา ๑๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สวนลุมพินี 


มาเที่ยวงานกาชาดอย่าลืมแวะร้านเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย 
ซื้อสลากตักไข่ลุ้นรับรางวัลพิเศษมากมาย พร้อมอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในราคาย่อมเยาว์จากทุกภาคพื้นที่ค่ะ

🥳 เริ่มแล้วงานกาชาด 2566 

🥰 พบกับร้านพึ่งพาได้ที่บูธมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
      ✅️ พบกับสินค้าราคาพิเศษหลากหลายรายการ
      ✅️ พบกับโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี!! หน้ากากผ้าชุมชนเมื่อซื้อสินค้าภายในร้านครบ 300 บาท (ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด)
      ✅️ พบกับกิจกรรมตักไข่ทองคำ กิจกรรมทำบุญแถมได้ความสนุกและของรางวัลติดมือกลับบ้านด้วย
      ✅️ พบกับโซนนิทรรศการขนาดย่อม "สองพระมิ่งขวัญเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)" ที่คัดสรรเนื้อหาบางส่วนมาจากงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

#รายได้สมทบทุนสภากาชาดไทย และมูลนิธิฯ ขอขอบคุณที่ร่วมแบ่งปัน-พอเพียง-ยั่งยืน 

:มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง อันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

หลายคนอาจยังไม่เคยรับทราบข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงานในปัจจุบันของทางมูลนิธิฯ ซึ่งวันนี้ คุณฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิฯ ได้ให้เกียรติเล่าให้ทีมงาน ฤๅ ฟังเกี่ยวกับภารกิจ และอัปเดตแนวทางการปฏิบัติงานของทางมูลนิธิฯ ให้พวกเราได้รับทราบ

โดยภารกิจของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีด้วยกัน 3 ด้าน คือ

1. การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย
2. การบรรเทาทุกข์ขณะเกิดอุทกภัย
3. การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย

ในส่วนของการเฝ้าระวังนั้น ปัจจุบันนอกจากการขยายผลในประเทศไทยแล้ว ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ทางมูลนิธิฯ ยังได้ไปจัดอบรมและติดตั้งสถานีโทรมาตรที่ สปป.ลาว ด้วย เพื่อลดความสุญเสียที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยและเพิ่มแหล่งน้ำใช้ในภาวะแล้ง

สำหรับในส่วนการบรรเทาทุกข์ ทางมูลนิธิฯ ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ ค้นคว้าจัดหานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้งานด้านการบรรเทาทุกข์ได้ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ในจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ซึ่งทุกวันนี้ทางมูลนิธิฯ ก็ได้มีการฝึกฝนอบรมทีมอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา

ภารกิจสำคัญอีกด้านคือภารกิจด้านการฟื้นฟูทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งในเรื่องของ Big Cleaning หลังอุทกภัย หรือการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัย รวมถึงการจัดการฟื้นฟูแหล่งน้ำต่างๆ โดยทีมงานและทีมอาสาของมูลนิธิได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

และในการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกครั้ง ทั้งพระองค์โสมฯ และพระองค์ภาฯ ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เพื่อเป็นต้นแบบแก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทรงทุ่มเททั้งกำลังพระวรกายและกำลังพระสติปัญญา โดยจะทรงคำนึงถึงผู้ประสบอุทกภัยเป็นหลัก

ทั้งหมดคือแรงบันดาลใจสำคัญของคุณฐิติวัฒน์ และผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงทีมอาสาของมูลนิธิฯ ทุกคนที่ได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง และมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนมาโดยตลอด เพื่อสนองพระนโยบายที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ต้นเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั่นคือการเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย” (Center of Excellence in Flood Relief and Management) ในด้านสังคมและมนุษย์

ซึ่งนี่คือพันธกิจที่ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ยืดมั่นอยู่ตลอดเวลาในการเป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนเสมอมา และจะตลอดไป

ปัจจุบันทางมูลนิธิฯ มีร้านพาเฟ่ (PAfé) ร้านกาแฟในพระดำริ “สุขที่ได้แบ่งปัน” ที่ตั้งอยู่ภายในอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งมีการจำหน่ายกาแฟและสินค้าที่ได้วัตถุดิบมาจากชุมชนที่มูลนิธิฯ ช่วยฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย

นอกจากนี้ยังมีขนมตำหรับชาววังที่หาทานยาก อาทิ ขนมลิ้นแมวและเค้กมะตูมจากวังเลอดิส ชอร์ทเบรดจากวังรื่นฤดี สาคูไส้เห็ดจากมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสา และเมนูอื่นๆอีกมากมาย

ร้าน PAfé ตั้งอยู่ภายในอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ สำนักงานแห่งใหม่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย บนถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและจองที่นั่งล่วงหน้า หรือต้องการร่วมบริจาคกับทางมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สามารถสอบถามผ่านช่องทาง ดังนี้ Line Official : @friendsofpashop หรือโทร. 0-2054-6546 หรือ Inbox Facebook มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ Facebook ร้านเพื่อนพึ่งภาฯ

เลือกติดตามช่องทางอื่น ๆ ของ Lue History ได้ที่นี่
https://linktr.ee/luehistory
#LueHistory #มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก


#สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์(สนท.82ปี)
#คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ