วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม
https://youtu.be/9LZa30BeJ2s?si=WDEzM7VnHUh6Kv2b
"บ้านโนนสว่างโมเดล"
        (ตอนที่ 6)
วันที่ 12 ,15 ธันวาคม 2566
 >นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย จ.ขอนแก่น  แจ้งรายงานความคืบหน้าในการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 4 ตำบลวังม่วง อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น
รายการเกาะติดสภา"ตามดูผู้แทน"
 ผลิตและดำเนินรายการโดย
     อ.วิชิต ดิษฐประสพ
      พระปกเกล้า รุ่นที่ 8 
*ประธานใหญ่องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ(อ.ต.ร.)(อ.ต.ร.)กลุ่มพันเอก(พิเศษ)สุพรรณ แสงพันธุ์
มือถือ ID Line 064-516-6794
วันที่ 17 ธันวาคม 2566
       ...........................
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 12 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการนายอำเภอเปือยน้อย นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย ติดตามสอบถามความคืบหน้า กรณีราษฎร หมู่ 4 ตำบลวังม่วง จำนวน 22 ราย ขอขยายเขตการให้บริการของการไฟฟ้าให้ถึงพื้นที่ความต้องการ 

โดยมีผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ.เปือยน้อย ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านไผ่ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายซึ่งเกินศักยภาพที่จะดำเนินการ จึงได้ประสานหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีงบประมาณให้มีการดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน 

ทั้งนี้ นายอำเภอเปือยน้อย ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามให้มีการดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเป็นระยะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
      .......................
อำเภอเปือยน้อย
จังหวัดขอนแก่น

เรียน ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 11.30 น.นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย ร่วมปรึกษาหารือกับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเปือย น้อย เกี่ยวกับการให้บริการ งานไฟฟ้าในเขตรับผิดชอบของอำเภอเปือยน้อย เช่น การขอขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้านชุมชน การแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ หรือการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดอัคคีภัย เพื่อให้การบริการด้านไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ