วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ข่าวประชาสัมพันธ์
 2024 จุดเปลี่ยนสำคัญของ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และ
เกิดห่วงโซ่ใหม่ ของ
สังคมโลก
  -----------------------
   บริบททางสังคมใน
ประเทศไทย ทั้งการ
เมืองเศรษฐกิจและสัง
คม จะขับเคลื่อน เข้า
โหมด ผู้นำยุคใหม่
และลดบทบาท ผู้นำสงครามอุดมการณ์
ทั้งซ้ายและขวา หมด
ยุค สงครางครามสี
และหมดยุค ของขบวนการสร้างความ
ขัดแย้ง  
  ผู้นำใหม่ ผู้นำประชา
ชนจะมาจาก อาสา ด้วยหัวใจ  จะมาจาก การสร้างผลงาน ใน ๕ โหมดหลักของชาติ
1.โหมดความปลอด
ภัย
2.โหมด พลังงาน สะอาด
3.โหมด สุขภาพ
4.โหมด พืชเศรษฐกิจ
5.โหมดสิ่งแวดล้อม
 จบครับจบ ขบวนการ
ตกยุค เพราะตอนนี้โลกทั้งใบ ต่างให้ความสำคัญกับ ๕ โหมดของโลก เพื่อสัง
คมที่มั่นคงและยั่งยืน
       ดร.ฐิติ  ชัยนาม
นักวิชาการอิสระทางการเมืองการปกครอง
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ