วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
อยุธยา - “อยุธยาซิตี้พาร์ค ศูนย์การค้าแรกภาคกลางตอนบน เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร”
ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นศูนย์การค้าแรกในภาคกลางตอนบนที่ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และที่ปรึกษาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ในฐานะองค์กรภาคเอกชนผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่อง ส่งเสริม และเชิดชูบุคคล องค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

ซึ่งตลอดระยะเวลา 25 ปี ผู้บริหารของศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค มีเจตนารมณ์ที่ต้องการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา มาสืบสานผ่านการจัดกิจกรรมชีวิตเปี่ยมสุข, วันวิสาขบูชา, วันมาฆบูชารวมทั้งการช่วยทำนุบำรุงศาสนสถาน, ซ่อมแซมวัดวาอาราม และกิจกรรมอื่นๆ 

การเข้ารับพระราชทานครั้งนี้ นำโดย คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้ารับการถวายรางวัลเสาเสมาธรรมจักร นับว่าเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับอยุธยาซิตี้พาร์คเป็นอย่างมาก

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ