วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวประชาสัมพันธ์
"มงคล ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนฯ" นัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2566 
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

นายมงคล บางประภา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เชิญคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมครั้งที่ 5/2566  โดยก่อนเปิดการประชุม นายมงคล แจ้งให้ที่ประชุมโปรดยืนไว้อาลัยต่อการจากไปของ นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ ประธานกิตติมศักดิ์สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน, อดีตประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และอดีตบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ที่ได้เสียชีวิตด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 และ พิธีฌาปนกิจเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. ซึ่งคุณบัณฑิต ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาสมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย) มาอย่างยาวนานมีบทบาทสำคัญต่อองค์กรสื่อในประเทศไทยและในอาเซียนเป็นอย่างมาก 
   
ต่อจากนั้น ประธานแจ้งเรื่องเพื่อทราบ, เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2566, รับรองสถานะการเงิน, เรื่องรับรองกรรมการใหม่ของสมาชิกสมาคม, เรื่องความคืบหน้าการจัดทำวารสาร ครบรอบ 43 ปีของสมาพันธ์น, เรื่องพิจารณาประเด็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผลงานข่าว และเรื่องอื่นๆ โดยมีการพูดคุยเตรียมจัดกิจกรรมเสวนางานใหญ่ ในด้านสื่อสารมวลชนและอีกหลายๆ เรื่องที่มีความสำคัญกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายอนันต์ นิลมานนท์
รองประธานคนที่ 1, นายภากร ยังแจ่ม เลขาธิการฯ, นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล ผู้อำนวยการสมาพันธ์, ดร.สุวัฒน์ ทองธนากุล ที่ปรึกษาสมาพันธ์, น.ส.ปิยสุดา จันทรสุข เหรัญญิก, นายสายัณห์ พรนันทารัตน์ กรรมการ, นายกรวิวัฒน์ โพธิ์พรพัฒน์ กรรมการ, น.ส.ปนัดดา เหล่าชูวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์, นางปัทมา นามวงษา เจ้าหน้าที่สมาพันธ์, นายกฤษติน นิลมานนท์ เจ้าหน้าที่สมาพันธ์, นายธวัชชัย เฟื่องอนันต์ ช่างภาพ และกรรมการ สภท. ร่วมประชุมในครั้งนี้./


#สมาพันธ์สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย 
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ