วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวภูมิภาค
ป.ป.ช. ภูเก็ต ร่วมกับ ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต จ. ภูเก็ต ลงพื้นที่การบุกรุกป่า
     เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมกับกลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต) ในกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในพื้นที่ ตามนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ช. หรือตามประเด็นที่ได้รับแจ้งข้อมูลจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) ภาคประชาชน ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคม หรือติดตามตามประเด็นที่สำนักงาน ป.ป.ช. เคยมีข้อเสนอแนะหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ณ พื้นที่ซอยกำไลทอง 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นั้น

    ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิตนำโดย นายวิเศษ สบายจิตต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ประชุมเพื่อหารือในประเด็นปัญหาในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิตร่วมลงพื้นที่ซอยกำไลทอง 1 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วย โดยประเด็นปัญหาที่พบในการลงพื้นที่ซอยกำไลทอง 1 ดังนี้ 
     ประเด็นแรก ในเรื่องของแนวป่าชายเลนที่เป็นแนวป่าแหว่งต้นไม้บริเวณดังกล่าวมีการบุกรุกจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต เคยเข้ามาดำเนินการลงพื้นที่แล้วครั้งหนึ่ง และได้ดำเนินการติดตามอยู่ตลอดเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการฟื้นฟูพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์ดังเดิม 
    ประเด็นที่สอง ในเรื่องของพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกและมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในป่าลึก ซึ่งยากต่อการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และเส้นทางถนนยังไม่สามารถเข้าถึงในพื้นที่ได้ ทำให้การสอดส่องไม่ทั่วถึง
   ประเด็นที่สามในเรื่องของพื้นที่ หนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง (น.ส.ล.) และที่ดินพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งจากการลงพื้นที่มีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเข้ามาในเขตพื้นที่ดังกล่าว และมีการสร้าง บ้าน และเพิงพักสำหรับผู้อยู่อาศัย ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ตำบลวิชิต แจ้งว่า เป็นผู้อยู่อาศัยเดิมอยู่แล้วและเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้มีการทำสัญญาไว้หากทางราชการต้องการนำไปใช้ประโยชน์ผู้อยู่อาศัยจะต้องย้ายออกในทันที โดยมีการจำกัดพื้นที่ไว้แล้วไม่สามารถขยายเพิ่มได้
        
       ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต และชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลวิชิต กำหนดประเด็นปัญหาที่มีความสนใจและประเด็นที่เคยมีข้อเสนอแนะหรือมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยเทศบาลตำบลวิชิตแจ้งว่าจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ข้อเสนอแนะและกำชับ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในประเด็นปัญหาดังกล่าว
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ