วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์กิจกรรมวันเด็ก ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ 2567 

วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ โดยมี นพ.วรมันต์ ไวดาบ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในการจัดครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กได้รื่นเริงสนุกสนาน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน ระหว่างพ่อแม่ลูก และให้ทุกคนเห็นความสำคัญและปลูกฝังให้เด็กๆ ทุกคนเป็นคนดีของครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติต่อไป ณ ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ ชั้น 1 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 

#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม 
-------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ