วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิด กิจกรรม Hope for the Hopeless Camp ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้คำปรึกษาในการบำบัดด้วยศาสตร์โฮมีโอพาธีย์แก่กลุ่มเด็กที่เป็นออทิสติก cerebral palsy เด็กพัฒนาการช้า โดยอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Right Homeopathy จากรัฐปัญจาบ ประเทศอินเดีย 2 ท่านคือ Dr.Avtar Mavi Singh และ Dr. Manroop Mavi Singh ผู้มีประสบการณ์ในการดูแลกลุ่มเด็กดังกล่าว มาร่วมให้คำปรึกษา พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับแพทย์โฮมีโอพาธีย์ของประเทศไทย

สนับสนุนโดยรายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ