วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์โครงการ CKP Change for health (meeting) : เปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดี
วันที่ 26 มกราคม 2567
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล  และฝ่ายโภชนาการ จัดโครงการ CKP Change for health (meeting) : เปลี่ยนเพื่อสุขภาพที่ดี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
1. ติดตามภาวะเมตาบอลิกซินโดรม (รุ่นที่ 1-4)
2. วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย วัดความดันโลหิต และดัชนีมวลกาย
3. แปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
4. ตั้งเป้าหมายการดูแลสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
5. ให้คำปรึกษาสุขภาพรอบผู้สนใจเพิ่มเติมสนับสนุนโดย

รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ