วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณี นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และประธานคณะกรรมการ T1DDAR CNC ศ.คลินิก พญ.สุภาวดี ลิขิตมาศกุล กรรมการสมาคมโรคเบาหวานฯ และเลขานุการ T1DDAR CNC ผศ.พญ.พรทิพา อิงคกุล กรรมการ T1DDAR CNC และคณะ T1DDAR CNC ในการตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินโครงการ T1DDAR CNC เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียน เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี ประเทศไทย และแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการณ และเยี่ยมชมห้องตรวจกุมารเวชกรรม และคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
--------------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดย


รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ