วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 

โครงการมหกรรมคุณภาพ 2567 ในการอบรมวันที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของโรงพยาบาล นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มแรงกระตุ้นเสริมสร้างแรงจูงใจในการนำไปพัฒนาต่อยอดในระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐาน และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้ให้บริการ 
#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์ 
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
--------------------------------------------------
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
🟩 Line ID : @ckphosp
🟦 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
🟥 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
☎️ 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

สนับสนุนโดย

                                                   


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ