วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดงานวันวัณโรคสากล (World TB Day)

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิดงานวันวัณโรคสากล ภายใต้คำขวัญ “YES, WE CAN END TB” ยุติวัณโรค เราทำได้ ณ บริเวณห้องตรวจอายุรกรรมชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัณโรค พร้อมตระหนักถึงภัยจากวัณโรค สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น 

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้จากอายุรแพทย์โรคปอดและบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับวัณโรค การแจกหน้ากากอนามัยและแผ่นพับแก่ผู้มาใช้บริการ การตรวจคัดกรองวัณโรคและเอกซเรย์ปอดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 


สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 24 มีนาคมของทุกปี เป็นวันวัณโรคสากล ถือเป็นวันรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักว่า วัณโรค ยังมีการระบาดทั่วโลก และเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิต 
“รู้เร็ว รักษาหาย ไม่แพร่กระจาย ไม่ตีตรา”

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ