วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ จัดสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2567

วันที่ 27 มีนาคม 2567  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง ประจำปี 2567 (Bangkok Annual in Minimally Invasive Surgery : BMIS 2024)  ณ ห้องประชุมอุดมสังวรญาณ ชั้น 23 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี จัดโดยศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง (BMEC) โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งจัดสัมมนาวิชาการด้านผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม (BMIS) ต่อเนื่องทุกปี ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยครั้งนี้นับเป็นปีที่ 12 เพื่อให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องให้ก้าวทันวิทยาการทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และทักษะกับผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 

ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้องกรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ได้จัดตั้งและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องมาหลายปี เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นที่ผลิตแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องที่มีคุณภาพจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง การสัมมนาวิชาการครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และขยายเครือข่ายด้านการผ่าตัดผ่านกล้องให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

โพสต์ข่าวแนะนำ

เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี ฉลองสงกรานต์ยิ่งใหญ่จัด “SURATTHANI SONGKRAN FESTIVAL 2024”

รวมความบันเทิงทุกมิติ พร้อมดัน Soft Power ชูวัฒนธรรมไทย วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี จัดงาน “SURATTH...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ