วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


กิจกรรม “จิตอาสา GEN ใหม่ หัวใจสีเขียว”
หลักสูตร Youth Yellow Birds กับปัญหาภาวะโลกเดือด และผลกระทบต่อภัยสุขภาพ รุ่นที่ 2

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 10 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ร่วมกับกลุ่มประชาสัมพันธ์ และชุมชนนักปฏิบัติ SAN อาสา จัดกิจกรรม “จิตอาสา GEN ใหม่ หัวใจสีเขียว” โดยมีการฝึกอบรมหลักสูตร Youth Yellow Birds กับปัญหาภาวะโลกเดือด และผลกระทบต่อภัยสุขภาพ รุ่นที่ 2 แก่นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยกิจกรรมประกอบด้วย

• การบรรยายหัวข้อ “Youth Yellow Birds ร่วมแก้ปัญหาโลกเดือด” โดยนายพีระยุทธ สุขแก้ว นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
• การบรรยายหัวข้อ “โลกเดือดกับผลกระทบต่อสุขภาพ” โดย พว.ชลิสา แสงนิล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
• กิจกรรม WORK SHOP "เมืองคาร์บอนต่ำในฝัน" โดยให้น้องๆ จิตอาสา ออกแบบเมืองคาร์บอนต่ำในฝัน ผ่านการวิเคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ#CKP #MSD #โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
#กรุงเทพสุขภาพดีเชื่อมั่นสำนักการแพทย์
#สำนักการแพทย์ #กรุงเทพมหานคร สนพ. กทม
--------------------------------------------------
 ติดตามข้อมูลข่าวสาร
 Line ID : @ckphosp https://lin.ee/U57lf0Z
 Facebook : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 Youtube : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 0 2289 7000 หรือ 0 2289 7986 (UMSC)

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ