วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ 908 พร้อมส่วนล่วงหน้า ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน ต น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรีวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา 0730 น
 ภาพ/ข่าว จ.ราชบุรี
นาวาอากาศเอก พงษ์ศักดิ์ นนท์ศิริ กรมวังผู้ใหญ่ ประจำพระองค์ 908 พร้อมส่วนล่วงหน้า ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตามที่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จแทนพระองค์ ณ เรือนจำกลางเขาบิน ต น้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี ในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชทานเครื่องมือแพทย์ ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และทรงเปิดอาคารราชทัณฑ์ปันสุข ตรวจโรคทันตกรรม เยี่ยมผู้ป่วย มอบถุงพระราชทาน โดยกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และทรงเสด็จไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองตาจอน ตำบล ทุ่งหลวง อำเภอ ปากท่อ (เป็นการส่วนพระองค์) โดยมี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี รองประธานโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ฯ กราบทูลรายงานพระราชทานเครื่องมือแพทย์ในวันดังกล่าว โดยมี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ให้การต้อนรับ และ นายประยงค์ จันทเต็ง นายอำเภอ จอมบึง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ผู้กำกับ สถานีตำรวจภูธร จอมบึง และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  รับผิดชอบดูแลพื้นที่ประทับ และลานจอด ฮ ชั่วคราว ด้วยความจงรักภักดี
/////////////////////////////
 สุรพันธ์  ตันกำเนิด
      (ดีเจต้อย)
สุเทพ  นิ่มนวล
จ.ราชบุรี รายงาน.
โทร.081-6274337
โพสต์ข่าวแนะนำ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินดีที่เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดบ้านประชาชนชาวชลบุรีกว่า 2,000 คน ที่มาแสดงความยินด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ