วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่วันที่ 24 มิ.ย. 63
เวลา 10.45 น.
พล.ต.ต.ชยุต
มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุมการแก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่ จ.ปทุมธานี โดยมี พ.ต.อ.พีรพล โชติกเสถียร รอง ผบก.ฯ (รับผิดชอบงาน จร.) พร้อม หัวหน้างาน จร. ทุก สภ.ในสังกัด ภ.จว. ปทุมธานี ร่วมเข้าประชุม
   
โดย พล.ต.ต.ชยุตฯ ได้กำชับการปฏิบัติดังนี้
     1.ให้ทุก สภ.เตรียมความพร้อมและซักซ้อมทำความเข้าใจกับ จนท.ตำรวจจราจรในการถวายปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจรในเส้นทางเสด็จฯ โดยกำชับให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติของ ตร. และยึดหลัก"ปิดช้า ปล่อยเร็ว" และต้องไม่ทำให้ประชาชนท่ีใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนหรือเดือดร้อนน้อยท่ีสุด และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
     2.ให้เตรียมความพร้อมในการจัดการและแก้ไขปัญหาการจราจร ประสานกับสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษาในวันท่ี 1 กค.63
     3.เมื่อมีฝนตก น้ำท่วมขังบนท้องถนนในพื้นที่ ให้จัด จนท. จราจร ออก ว.4 พร้อมสวมเสื้อกันฝน รองเท้าบู๊ต อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต้องใช้ เช่นไฟฉาย กระบองไฟฟ้าและ Sonax  ประสานงานเปิดเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและแก้
ไขปัญหาการจราจร
     4,ให้ติดตามหาข่าวความเคลื่อนไหวในการป้องกันมิให้มีการรวมตัวกันแข่งรถในทางสาธารณะ โดยให้ติดตามการชักชวนนัดหมายกันไปแข่งรถตามเพจรถซิ่งรถแข่ง ตลอดจนให้วางสายฃ่าวตามปั๊มน้ำมันท่ีมักจะมีการรวมตัวกันเป็นประจำ
     ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 55 ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online  
#เอกชัย//ทันใจนิวส์//รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ