วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

@ วันที่ 5 โรงครัวพระราชทาน ประจวบคีรีขันธ์ บรรเทาทุกข์ พี่น้องประชาชน 
ให้พ้นภัยโควิด-19

เรียน  ผู้บังคับบัญชา
           เพื่อโปรดทราบ

วันศุกร์ที่ 30 เมย 2564
เวลา 0700 น-1200 น
ภายใต้การอำเภอของ 
ดร พัลลภ สิงหเสนี
ผวจ ประจวบคีรีขันธ์/ผศ ดร นิศากร สิงหเสนี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบหมายให้ นายกิติพงศ์ สุขภาคกุล ปลัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายประยงค์ 
จันทเต็ง  นายอำเภอหัวหิน 
นางวัลลภา สุขศิริมัช หัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์นางสาวสุดใจ เครือวนิชธรรมหัวหน้าสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติ นางสาวอุไรวรรณ คงเพ็ง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน
นางลิษา อึ่งเห่ง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอหัวหิน 
นายจีรวัฒน์ พราหมณี 
ปลัด ทม หัวหิน ปฏิบัติหน้าที่ นายก ทม หัวหิน
นายกิตติชัย ศรีทองช่วย 
ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง/
นายมนตรี มานิชพงษ์ 
ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง กรรมการกาชาด
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท สมาชิก อส มอบอาหารปรุงสุกให้ทุกอำเภอ/หน่วยงาน ชุมนุม รวม 3,000 ชุด 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ที่ได้รับ
ผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ตามโครงการ 
"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" 

ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 
ถึง 3 พฤษภาคม 2564  
พร้อมลงพื้นที่มอบอาหาร
ปรุงสุกให้แก่ผู้ป่วย คนชรา 
คนพิการ ผู้ยากไร้

“ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ”

นับเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกรชาวประจวบคีรีขันธ์ทุกคน

กาชาดช่วยเรา
เราช่วยกาชาด
รายงาน

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ