วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

ศูนย์ข่าว  น.ส.พ. ทันใจนิวส์ อินไซดทีวี ประจำจังหวัดราชบุรี
ที่5/5/2564
นำเสนอข่าว จังหวัดราชบุรี
อำเภอจอมบึงสร้างธนาคารน้ำใต้ดินช่วยบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝน แก้ภัยแล้ง
     นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอจอมบึง นำสื่อมวลชนและทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีโดยมีนางณิชารี ภควัตชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีเยี่ยมชมด้วย การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินช่วยบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝน แก้ภัยแล้งของอำเภอจอมบึง จากการลงพื้นที่ของทีมข่าวชาวบ้านในอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี กำลังขุดบ่อเพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากได้ไปศึกษาดูงานในจังหวัดกำแพงเพชรที่ประสบผลสำเร็จจากการบริหารจัดการน้ำ จึงนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง โดยเริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งในสวน บริเวณบ้านพัก และในชุมชน เบื้องต้นเป็นการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดซึ่งเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในครัวเรือน หากสร้างจำนวนมากและครอบคลุมจะสามารถช่วยชุมชนและ ท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำหลากในช่วงฝนตก ให้ง่ายขึ้นการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินวิธีการไม่ยุ่งยากทุกครัวเรือนสามารถทำได้ มีประโยชน์ใช้แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ น้ำเน่าเสียทั้งในครัวเรือน และพื้นที่การเกษตร ลดการไหลบ่าของน้ำ แต่วิธีนี้จะไม่สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้ได้โดยตรงแต่จะเป็นวิธีการเก็บน้ำลงสู่ใต้ดิน เพื่อให้พื้นที่รอบๆมีความชุ่มชื้น มีระดับน้ำใต้ดินที่สูงขึ้นสามารถใช้ได้ตลอดฤดูแล้งโดยไม่ขาดน้ำ โดยการเลือกบริเวณที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลผ่าน เพื่อนำน้ำลงสู่ใต้ดิน เริ่มจากสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง แล้วขุดบ่อขนาด 1เมตร ลึก1 เมตรครึ่ง ปักท่อ พีวีซี ลงไปเป็นปล่องอากาศ ปูพื้นด้วยยางรถยนต์หรือขวดพลาสติก หินขนาดใหญ่ คลุมด้วยตาข่ายกรองเศษวัสดุไม่ให้ปิดหน้าดิน ปิดทับด้วยเศษหินขนาดเล็ก ล่าสุดชาวบ้านทำแล้วหลายแห่งเมื่อฝนตกน้ำระบายได้เร็วขึ้นไม่ท่วมขังเป็นปัญหาอีกต่อไป
      อำเภอจอมบึง เป็นอำเภอที่มีพื้นการทำเกษตรมากที่สุดของจังหวัดราชบุรี แต่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน ภาครัฐและประชาชน รวมถึงภาคเกษตรกรรม จึงหาวิธีกักเก็บน้ำด้วยการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยบริหารจัดการน้ำช่วงหน้าฝน และแก้ภัยแล้งในระยะยาว โครงการธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนแล้ว ยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำหรือสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรกรรมได้ เมื่อน้ำฝนที่ตกจากที่สูงไหลลงพื้นที่ต่ำ พื้นที่สูงจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ ขณะที่พื้นที่ต่ำกลายเป็นแหล่งรวมน้ำฝนจนเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดในพื้นที่การเกษตรจึงช่วยเก็บน้ำส่วนเกินลงสู่ใต้ดิน นอกจากลดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแล้ว ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่การเกษตรอีกด้วย
//////////////////////////////////////
สุรพันธ์ (DJ-ต้อย) ตันกำเนิด
น.ส.พ. ทันใจนิวส์ อินไซด์ ทีวี ประจำศูนย์ข่าว จังหวัดราชบุรี
             ทีมผู้สื่อข่าว
   สุเทพ นิ่มนวล (ภาพ)
กนกวรรณ  บุญวงษ์  (ข่าว)
 ศราวุฒิ  พวงทอง (ตรวจสอบ)
ศูนย์รวมข่าวสื่อออนไลน์ราชบุรี รายงาน
โทร.0816274337

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ