วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

นครพนม –  ร.3 พัน.3 ดำเนินการฝึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์ข่าวของหน่วย                       เพื่อตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบก   
                        
________ ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นโยบายหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนากองทัพบกคือการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก ซึ่งหมายรวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลทุกระดับชั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและการฝึก ซึ่งในปัจจุบันสภาพแวดล้อมและภารกิจที่กองทัพบกได้รับมานั้นมีความหลากหลายและมีการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนอยู่เสมอ จึงต้องมีขีดความสามารถมากขึ้นและมีความเข้าใจ                    ต่อภารกิจที่ปฏิบัติรวมทั้งมีพลานามัยที่แข็งแรงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษาให้มีการจัดกลุ่มวิชาที่เป็นหมวดหมู่เข้าใจง่ายต่อการเรียนและการฝึกในรูปแบบต่างๆที่แต่ละหน่วยได้กำหนดต่อไป
________พันโท ศรณณัฐ  นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน 3)           มอบนโยบายให้กำลังพลดำเนินการฝึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สื่อสารประจำศูนย์ข่าวของหน่วย                            เพื่อสนับสนุนภารกิจการดำเนินกุลยุทธวิธีระดับกองพันทหารราบและเป็นการเพิ่มเติมความรู้สร้างความชำนาญให้กับกำลังพลภายในหน่วยโดยเป็นการจำลองสถานการณ์การรบทางยุทธวิธีที่อาจจะต้องเผชิญในสถานการณ์ในอนาคตและฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นหน่วยให้เกิดความชำนาญในหน้าที่และตำแหน่งของกำลังพลของกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวีจังหวัดนครพนม(พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ