วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/prd.ayutthaya1/videos/1179363199203614
  วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 10:00น. ที่ ห้องประชุมราชบูรณะ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายประทีป การมิตรี ปลัดจังหวัด และคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
  ด้วยจังหวัดพระนครรีอยุธยา จะดำเนินการจัดทำบัญชีสำรองผู้ประสงค์จะขายสลาก ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด ตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 28 เมษายน 2559 เรื่อง คุณสมบัติของตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งกำหนดให้จังหวัดเต่งตั้งคณะทำงานทำการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลาก เพื่อจัดทำบัญชีสำรองของจังหวัด โดยใช้วิธีการคัดเลือกหรือวิธีการอื่นใดที่จะให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมากที่สุด เรียงตามลำดับก่อน - หลัง ไม่เกิน 100 ราย มีอายุของบัญชีสำรอง 2 ปี หรือเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยให้คณะทำงานฯ กำหนดวิธีการที่จะใช้ในการสำรวจและคัดเลือกผู้ประสงค์จะขายสลากที่มีคุณสมบัติที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดตามแนวทางการจัดทำบัญชีสำรองในประกาศข้างต้น เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศให้ทราบทั่วกัน หลังจากนั้น ให้ดำเนินการคัดเลือกและรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทราบ เพื่อจัดทำบัญชีสำรองของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาอนุมัติต่อไป
ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค รวม 71 แห่ง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อธารน้ำใจผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินกว่า 4.7ล้านบาท สงเคราะห์ผู้ป่วยขาดแคลน ในเขตกรุงเทพฯ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ