วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

นครพนม - ร.3 พัน.3 เชื่อมสะพานบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาด จ.นครพนม ช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 
_____วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ค่ายพระยอดเมืองขวาง ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม                                     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ไปบริจาคโลหิต ณ สถานที่รับบริจาคต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.นครพนมน้อยลง ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองมีไม่เพียงพอต่อการรองรับการรักษาพยาบาล ซึ่งยังคงมีผู้เจ็บป่วยที่ต้องการโลหิตอยู่เป็นจำนวนมาก                  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขต่อปัญหาดังกล่าว และให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงกองทัพบก โดย กองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 จึงได้จัดทำโครงการ "จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ"   ซึ่งเป็นโครงการจากกองทัพบบก โดยมีกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมบริจาคโลหิต ในพื้นที่ จ.นครพนมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆสับดาห์ โดย พันโท ศรณณัฐ  นวลมณี  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) มีความห่วงใยจากสถานการณ์        โควิด -19 ในปัจจุบันถือว่าเป็นวิกฤตสำคัญที่สุดจัดกำลังพลทหารจิตอาสาหมุนเวียนบริจาคโลหิต                  ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยเหล่ากาชาด จ.นครพนม เพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยฉุกเฉิน และใช้ในกรณีเร่งด่วนตามนโยบายและโครงการ “บริจาคโลหิต จิตอาสาเพื่อชาติ” เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งส่งผลทำให้โรงพยาบาลหลายแห่งได้รับผลกระทบขาดแคลนโลหิตอยู่ในขั้นวิกฤต ในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ โดยได้ปริมาณโลหิตสำรอง 2,250 ซีซี
________กองพันทหารราบที่ 3  กรมทหารราบที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ จ.นครพนม ผู้มีสุขภาพดี ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประชาชนและจิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ                        "จิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อชาติ" หลังพบยุคโควิดคลังเลือดขาดแคลนหนัก ร่วมบริจาคโลหิต                                    ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทั่วประเทศ 
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : ไทบ้าน  นิวส์ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวีจังหวัดนครพนม(พรพิพัฒน์  เพ็ชรสังหาร)
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสในโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ร่วมกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพให้กับสตร...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ