วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์อินไซด์ทีวี

🗾 รั้วชายแดนไทย - มาเลเซีย เป็นแบบไหน‼️ทำไมต้องมี สำคัญอย่างไร ❓
⏯เรามีคำตอบ 👇👇👇

🚧การก่อสร้างรั้วชายแดนไทย-มาเลเซีย เป็นมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อป้องกันเฝ้าตรวจบริเวณแนวชายแดน เป็นการสกัดกั้นจำกัดการเคลื่อนย้ายข้ามแดน ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการหลบหนีเข้าเมือง การนำเข้าอุปกรณ์ อาวุธและการสนับสนุนต่าง ๆ ในการก่อเหตุ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันชายแดน  แก้ไขปัญหาภัยแทรกซ้อนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ผ่านผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สามารถพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต และตอบสนองความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
การกัดเซาะตลิ่งบริเวณพื้นที่ติดริมแม่น้ำโก-ลก 

👉แผนการดำเนินการ :  เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน ด้วยกิจกรรมการเสริมสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตามความเร่งด่วน 3 ลำดับ ดังนี้ 
1️⃣ แนวชายแดนพื้นที่อำเภอตากใบ 
2️⃣ แนวชายแดนพื้นที่ อำเภอสุไหงโก-ลก 
3️⃣ แนวชายแดนพื้นที่ อำเภอแว้ง 

🚧โดยจะดำเนินการในระยะเร่งด่วนลำดับ 1 ก่อน คือ
1️⃣ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณเขต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 7.528 กิโลเมตร 
2️⃣ ก่อสร้างรั้วตาข่ายเหล็กชายแดน สูง 2 เมตร ระยะทาง 15 กิโลเมตร 
3️⃣ ก่อสร้างรั้วความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์ (รั้วแบบกล้อง cctv) ตามแนวชายแดนระยะทาง 6 กิโลเมตร 
4️⃣ สร้างฐานปฏิบัติการชุดเฝ้าตรวจชายแดนไทย – มาเลเซีย จำนวน 3 ฐาน 

⭕ทั้งนี้ แผนงานการก่อสร้างรั้วชายแดนได้คำนึงถึงวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่และมีการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียนั้น รั้วที่จะก่อสร้าง คือรั้วความมั่นคงอิเลคทรอนิกส์ หรือ รั้วที่ใช้กล้อง cctv  ในพื้นที่ทั้ง 4 ชุมชน ของ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส คือ ชุมชนตาบา ต.เจ๊ะเห ระยะทาง 2.050 กิโลเมตร, ชุมชน ต.เกาะสะท้อน ระยะทาง 500 เมตร, ชุมชน ต.โฆษิต 3 กิโลเมตร และ ชุมชน ต.นานาค ระยะทาง 450 เมตร เพื่อให้พี่น้องประชาชนยังคงสามารถที่จะมีวิถีชีวิตแบบเดิมได้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
👉สิ่งสำคัญ ไม่ได้แบ่งแยกพี่น้องประชาชน ทั้งฝั่งมาเลเซียและฝั่งไทยออกจากกัน หรือทำลายวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศแต่อย่างใด

Credit ภาพ/ข่าว : ศูนย์ประชาสัมพันธ์
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

"นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี" เนื่องในวันปกรณ์ 2567"

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ "นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่นจาก"องคมนตรี"...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ