วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนชายทะเลหัวหิน
เวลา 14.00น.วันที่ 28 เมษายน 65 ที่ศาลาชุมชนชายทะเลนเรศดำริห์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
น.ส.ไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายกิตติ เฟื่องฟู เลขานุการนายกฯ เป็นประธานคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน
โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลฯ นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ร่วมดำเนินการคัดเลือก
ซึ่งชุมชนชายทะเลนี้มีทั้งหมด 650 ครัวเรือน มีสิทธิคัดเลือกตัวแทนได้ 6 คน
โดยให้กลุ่มประชาชนที่มาร่วมได้โหวตคัดเลือก
สำหรับผู้ที่ได้รับการโหวตให้เป็นประธานได้แก่  น.ส.สิริมา ฮึกหาญ   รองประธาน นางภาวนา นิติประสงค์  เลขานุการ นางเกศริน มากหมู่   เหรัญญิก-ประชาสัมพันธ์ นางฐิติพร วรรัตนกุล  ปกครอง-การศึกษา น.ส.วิราภรณ์  วุฒิวิชณุวรรณ์ สวัสดิการสังคม-สาธารณะสุข น.ส.ชาบดี เจือน้ำหอม
โดยทั้งหมดเมื่อรับตำแหน่งแล้วก็ให้ร่วมกันจัดทำแผนงานในการดูแลชุมชนผ่านสู่กองสวัสดิการสังคม เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหารเทศบาลฯ ดำเนินการต่อไปกับปัญหาต่างๆ ของชุมชน
อนึ่งฯ สำหรับการคัดเลือกคณะกรรมการฯในครั้งนี้ก็มี นายสรรภพ อึ้งรัศมี ส.ท.เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุดใหม่
และมี นายต้าน บุญสมบูรณ์สกุล นายอมร พัฒน์ทอง ทีมโค้ชสตรองเทศบาลเมืองหัวหิน ให้ความรู้ในการออกมาต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการเพื่อเป็นการปกครองแบบมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับกลุ่มสตรอง.
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ