วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 12 เม.ย 65  เวลา15.00 - 21.00 น.
นางวาสนา ขันธวุฒิกุล ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์กรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภาคอีสาน  ร่วมงานแห่ผ้าอังสะขึ้นภูเขาไฟกระโดงและเปลี่ยนผ้าอังสะและสรงน้ำพระพุทธสุภัทรบพิตรและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวันเกิด

และชมการแสดงศิลปสัฒนธรรมพื้นบ้าน และชม ชิม ช้อป แชร์ ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์ ในการดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยดีมาก


   โดยท่านปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิดงาน,นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์,หน่วยงานภาครัฐ ,ภาคเอกชน,ชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์,,ประชาชนทุกภาคส่วนและสภาวัฒนธรรมอำเภอลำปลายมาศและสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์  ด้วยความยินดีนั่ง
   
รายงานโดย
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์องค์กรสภาศิลปวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภาคอีสาน โทร.0874520091โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ