วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ครูบาอริยชาติ  อริยะจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ มอบปัจจัยให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในโครงการ “เหล่ากาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565”      
———————
วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ครูบาอริยชาติ  อริยะจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ มอบปัจจัยให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในโครงการ “เหล่ากาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” โดยมี นายภาสกร  บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นผู้รับมอบ
    โดย โครงการ “เหล่ากาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” จังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ พบว่ามีประชาชนผู้ยากไร้หลายราย มีรายได้ต่ำกว่า 23,000 บาท ต่อคน ต่อปี ซึ่งถือได้ว่ารายได้ตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ส่วนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุด ทรุดโทรม เกิดความเสียหาย หากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจะทำให้ความเป็นอยู่ลำบากมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส บางรายไม่มีบุตรหลานดูแล บางรายถูกทอดทิ้ง 
สำหรับ โครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากจน รวมถึงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ต่อสู้ชีวิต และเป็นที่พึ่งทางใจแก่ครอบครัว 
   ทั้งนี้ ครูบาอริยชาติ  อริยะจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ ได้มอบปัจจัยให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ในโครงการ “เหล่ากาชาดสร้างบ้านผู้ยากไร้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565” เป็นจำนวนเงิน 400,000 บาท เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามโครงการฯต่อไป
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ