วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565 โดยจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
-------------------------------------
วันที่ 26 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 
เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 4/2565  ผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Video Conference) ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วม
กาประชุมฯ 

 ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการประชุมฯ ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ได้แก่ 

ระดับกองบัญชาการ/ตำรวจภูธรภาค ได้แก่
• อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรภาค 3
• อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรภาค 4 
• อันดับที่ 3 ตำรวจภูธร ภาค 9 

ระดับกองบังคับการ/ตำรวจภูธรจังหวัด ได้แก่
• อันดับที่ 1 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
• อันดับที่ 2 ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ 
• อันดับที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

ตำรวจภูธรจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน (จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต) ได้แก่ 
• ภาค 1 ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
• ภาค 4 ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม
• ภาค 7 ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
• ภาค 8 ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง
• ภาค 9 ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี และยะลา
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ