วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รมว.เกษตร เปิด “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ” 
22-24 เมษายนนี้ ประเดิม Fisherman Market สงขลา ยกทัพสินค้าประมงพื้นบ้าน เพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค 

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ และการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Fisherman Market)” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2565 ณ ตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรือโทนพดล จันทรมณี ประมงจังหวัดสงขลา และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ 


   นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า “มหกรรมอาหาร 2 ทะเล 3 น้ำ และการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภคจังหวัดสงขลา (Fisherman Market)” มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้กรมประมงเร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ 23 จังหวัดชายทะเลที่ได้รับผลกระทบจากการขาดช่องทางการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ กรมประมงจึงได้มีการดำเนินงานภายใต้โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค (Fisherman Market) มาตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยการจัดหาพื้นที่จำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมประมง หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีการเปิดตลาด Fisherman Market จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มประมงพื้นบ้านและวิสาหกิจชุมชนกว่า 40 ร้าน พร้อมนิทรรศการให้ความรู้จากส่วนราชการและองค์กรภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการมอบแผ่นป้ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรมพัฒนาอาชีพชุมชนประมง) ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้แทนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 8 กลุ่ม กลุ่มละ 100,000 บาท และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 4,012,000 ตัว ได้แก่ ปูม้า 3 ล้านตัว กุ้งแชบ๊วย 1 ล้านตัว ปลาตะกรับ 10,000 ตัว และปลากะพงขาว 2,000 ตัว บริเวณหลังวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาอีกด้วย
   อธิบดีกรมประมง กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมประมงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำและสินค้าประมงแปรรูปที่สำคัญของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จัก สามารถแก้ปัญหาการขาดช่องทางจำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้านในจังหวัดสงขลา ชาวประมงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ พร้อมกับพัฒนาทักษะการขาย การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำ จนสามารถพลิกฟื้นเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้ต่อไปในอนาคต โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ