วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

โครงการปรับสภาพภูมิอากาศของบังคลาเทศ
ธากา / บังกลาเทศ – รัฐบาลบังกลาเทศกำลังดำเนิน
โครงการที่มุ่งเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้านสภาพอากาศของชุมชนที่เปราะบางซึ่งอาศัยอยู่บนเกาะชายฝั่งและลุ่มน้ำในประเทศ
โครงการนี้มีชื่อว่า "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Offshore Small Islands and Riverine Charland in Bangladesh" มีสี่องค์ประกอบ
หัวข้อแรกเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความยืดหยุ่นของสภาพอากาศของครัวเรือนผ่านที่อยู่อาศัยที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ การใช้พลังงานไฟฟ้า และการจัดหาน้ำที่ทนต่อสภาพอากาศ และประการที่สองคือการเพิ่มความยืดหยุ่นของสภาพอากาศของชุมชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ และการทำแผนที่ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศ และพายุไซโคลน 
องค์ประกอบที่สามคือการปรับปรุงรายได้และความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนโดยการสร้างสรรค์และให้ความช่วยเหลือแก่ครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับแนวทางปฏิบัติในการดำรงชีวิตที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ ในขณะที่องค์ประกอบที่สี่คือการเพิ่มความรู้และความสามารถของชุมชน รัฐบาล และผู้กำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีความยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ .
ศาสตราจารย์คาลิล อูร์ เรห์มาน อดีตประธานภาควิชาดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยธากา ยกย่องโครงการการปรับตัว โดยกล่าวว่าจะช่วยลดผลกระทบจากการไหลของน้ำที่ล้นเกิน
เขาเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างแถบสีเขียวรอบพื้นที่ชายฝั่งทะเลเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่รับผิดชอบในการยกระดับน้ำ
“ถ้าเราสามารถสร้างแถบสีเขียวรอบๆ บริเวณชายฝั่งทะเลซึ่งไม่ใช่แนวคิดใหม่ มันจะดูดซับ Carbon-Di-Oxide ที่รับผิดชอบต่อการเพิ่มน้ำ”
ที่มา A24 News Agency
https://youtu.be/1T0hn9hrIbs
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ