วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภ.เขาพนม..รายงานการร่วมรับการประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) บ้านเขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด
   วันที่ 24 พ.ค.65 ภายใต้อำนวยการ นายนิรันดร์ ปราบอักษร นอภ.เขาพนม, พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ ผกก.สภ.เขาพนม, หน.ส่วนราชการ อ.เขาพนม, ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ และพี่น้องประชาชน ร่วมรับการประเมินผลงานและตัดสิน ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)    โดยมีนายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าฯ จ.กระบี่ หน.คณะและคณะตรวจประเมินฯ โดยที่ ผกก.สภ.เขาพนม ได้กล่าวสนับสนุนบ้านเขาดิน ม.4 ต.หน้าเขา เหมาะสมที่จะได้รับการตัดสินให้เป็น “หมู่บ้านอยู่เย็น” เนื่องจากมีกาพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะมิติด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย อันเกิดจากความร่วมมือของผู้นำของหมู่บ้านและลูกบ้าน คลี่คลายปัญหายาเสพติดโดยชุมชนหมู่บ้าน โดยใช้หลักเมตตาและการให้โอกาสผู้หลงผิด
   และได้เน้นย้ำนโยบายของ นอภ.เขาพนม ในการแก้ไขปัญหาการลักผลปาล์ม ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย อาทิ เจ้าของสวนปาล์ม หมั่นคอยดูแลสวนของตนเอง, ชาวบ้านในหมู่บ้านต้องเป็นหูเป็นตา อย่าปล่อยให้มีการลักผลปาล์มเกิดขึ้น, ผู้นำท้องถิ่น-ท้องที่ร่วมจัดชุดลาดตระเวนสอดส่องดูแล เนื่องจากมีข้อมูลและความประพฤติของบุคคลในท้องถิ่นเป็นอย่างดีอยู่แล้ว 
   เจ้าของลานเทรับซื้อผลปาล์มทุกแห่งควรมีกล้องวงจรปิดและมีการบันทึกรายละเอียดผู้นำปาล์มมาขายไว้เป็นหลักฐาน และในส่วนของตำรวจนั้นจะดำเนินคดีตาม กม.อย่างเด็ดขาด และ นอภ.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ารับทราบและร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการที่ อ.เขาพนม กำหนดด้วยแล้ว
   พ.ต.อ.วิชย์สัณห์ บุญณรงค์
   ผกก.สภ.เขาพนม จ.กระบี่โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ