วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์

กระทรวง : การท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ช่องทางการติดต่อ : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา : 02-2831500 , www.mots.go.th
ผู้ประสานงาน : นายณริศร์ กาญจโนภาศ โทร.085 2175 577, นายธนพงศ์ สีเฒ่า โทร.092 9623 878
1) หัวข้อเรื่อง : เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC)
2) ที่มา/ หลักการ/ ความสำคัญของเรื่อง/ ปัญหาที่ผ่านมา:
    ​เอเปค (Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC) คือ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2532 เพื่อตอบสนองต่อภาวะการพึ่งพาซึ่งกันและกันของเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก           ที่เพิ่มมากขึ้น การค้าระหว่างประเทศกว่าร้อยละ 69 ของไทยเป็นการค้ากับสมาชิกเอเปค
3) การดำเนินการ/ ผลการดำเนินงาน (แสดงให้เห็นการดำเนินการตามนโยบายที่ชัดเจน ทำอะไร ที่ใหน อย่างไร พร้อมสถิติตัวเลข (ถ้ามี)/ การแก้ไขปัญหา:
      ​ปัจจุบันเอเปคมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ไทย จีนไทเป ชิลี เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู รัสเซีย และเวียดนาม โดยปี พ.ศ.2565 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคภายใต้แนวคิดหลัก “เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกันสู่สมดุล”
• ประชาสัมพันธ์ โดย เพื่อให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้รายละเอียดตามแผ่นภาพ (infographic) ผ่านทาง website Facebook , Official Line และ twitter กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4) ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน/ การแก้ไขปัญหา:
​ประเทศไทยกำหนดประเด็นสำคัญที่ต้องขับเคลื่อน 3 ประการ คือ
        1) อำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน มุ่งหารือเรื่องเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิก (FTAAP) E-Commerce เศรษฐกิจดิจิทัล   2) ฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปค โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว มุ่งฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดน อำนวยความสะดวกมีการเดินทางระยะยาว รวมถึงการขยายขอบเขตของ APEC Business Traveler Card  3) ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืน สมดุล และครอบคลุม บรรลุเป้าหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม ภูมิอากาศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
5) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ :
      ​จากวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนในด้านการส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี และ ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงิน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจยังผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชาติ สร้างความมั่งคั่ง มั่นคง ต่อเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ