วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เกษตรอำเภอเบตง ติดตามสถานการณ์การออกดอกติดผลของทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง 
ยะลา - เกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรประจำตำบลธารน้ำทิพย์ ติดตามสถานการณ์ไม้ผล พร้อมเยี่ยมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์
วันนี้ (9พ.ค.65)นายอารีฟ มหัศนียนนท์ เกษตรอำเภอเบตง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง ร่วมกับอาสาสมัครเกษตรประจำตำบลธารน้ำทิพย์ ติดตามสถานการณ์การออกดอกติดผลของทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง เพื่อใช้เป็นแปลงตัวแทนในการสำรวจติดตามสถานการณ์การไม้ผล และนำข้อมูลมาใช้ประเมินสถานการณ์การผลิตตลอดฤดูกาล ณ หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 


โดยพบว่าสถานการณ์การออกดอกของทุเรียน อยู่ในระยะผลเล็ก มังคุด อยู่ในระยะผลอ่อน เงาะอยู่ในระยะผลเล็ก และลองกองยังไม่ติดผล ในปีนี้คาดว่าผลผลิตจะมีจำนวนน้อยลง เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการติดดอกออกผล และคาดการณ์ว่าช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตสูงสุดจะอยู่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม
จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเบตง เยี่ยมเยียนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลธารน้ำทิพย์พร้อมด้วยติดตามแปลงพยากรณ์ศัตรูพืชของศูนย์ ไม่พบการระบาดของศัตรูพืช โดยศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) จัดตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพื่อจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ของตนเองและชุมชน สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และนำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการจัดการศัตรูพืชด้วยตนเอง ณ หมู่ที่ 1 ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา  โทร.064-126-5593 – 080-036-2786โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา“รพจ. มอบถุงผ้า รักษ์โลก ลดโลกร้อน”  วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  เนื...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ